Sunday, August 17, 2014

akta notaris

kehidupan akan foredi mencermikan akan kemurnian leluhur, begitu juga...

secara alami kebahagiaan jamu kuat juga merupakan pengoabatan yang....begitupula dengan obat ejakulasi dini merupakAkta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.[1]

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris

Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
Pendirian Yayasan
Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
Kuasa untuk Menjual
Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
Keterangan Hak Waris
WasiatAkta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.[1]

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris

Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
Pendirian Yayasan
Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
Kuasa untuk Menjual
Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
Keterangan Hak Waris
Wasiat
Pendirian CV termasuk perubahannya
Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain
Pendirian CV termasuk perubahannya
Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.[1]

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris

Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
Pendirian Yayasan
Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
Kuasa untuk MenjualAkta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.[1]

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris

Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
Pendirian Yayasan
Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
Kuasa untuk Menjual
Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
Keterangan Hak Waris
Wasiat
Pendirian CV termasuk perubahannya
Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain
Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
Keterangan Hak Waris
Wasiat
Pendirian CV termasuk perubahannya
Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain


Bisnis